Hlavným cieľom je ponúknuť našim obchodným partnerom – výrobcom potravín najkvalitnejšie výrobky. Tejto snahe sme podriadili nielen výber subdodávateľov, pri ktorých kladieme dôraz na využívanie najmodernejších výrobných a skladovacích technológií, ale aj na výber surovín a prísne dodržiavanie hygienických zásad.
Vďaka tomuto zavedenému systému ponúkame výrobky nielen vysoko kvalitné, ale aj z hľadiska ceny konkurencieschopné.

Za kľúčový považujeme výskum, systematický odborný vývoj a inováciu. Vďaka odborným znalostiam a kreativite sa dokážeme rýchlo prispôsobiť stále zložitejším výrobným postupom v potravinárskom priemysle, zohľadňujúc špecifické nároky výrobcov. Sústavné rozširovanie sortimentu je nielen zárukou pružnosti a snahy čo najviac sa prispôsobiť neustále sa zvyšujúcim nárokom na kvalitu, ale aj zdravotnú nezávadnosť vyrábaných potravín.

Nutnosťou je tiež:

  • dodržanie správnych výrobných zásad, hygieny, HACCP a výber subdodávateľov vlastniacich certifikát managmentu riadenia kvality ISO
  • team skúsených a dlhoročnou praxou fundovaných vývojárov a technológov
  • európsky kredit
Transglutaminaza Kvalita 1

  • cert-1-food-hygiene
  • cert-4-food-hygiene
  • cert-3-food-hygiene