Glavni cilj je ponuditi našim poslovnim partnerima – proizvođačima hrane te najkvalitetnije proizvode. Toj težnji podredili smo ne samo izbor podisporučitelja, kod kojih naglašavamo rabljenje najsuvremenijih proizvodnih i skladišnih tehnologija, već i izbor sirovina, kao i strogo poštivanje higijenskih načela.
Zahvaljujući tom uvedenom sustavu, ne samo što nudimo visoko kvalitetne proizvode, već i proizvode koje se moju natjecati sa svojom cijenom.

Ključnim smatramo istraživanje, sistematski stručni razvoj i inovacije. Zahvaljujući stručnim znanjima i kreativnosti se možemo brzo prilagođavati sve zahtjevnijim proizvodnim postupcima u prehrambenoj industriji, uzimajući pri tome u obzir specifične zahtjeve proizvođača. Kontinuirano proširavanje asortimana je jamstvo fleksibilnosti i težnje prilagoditi se ne samo sve strožijim zahtjevima za kvalitetu, već i zahtjevima za zdravstvenu bezopasnost proizvođenih namirnica.

Nužno je i:

  • poštovanje ispravnih proizvodnih načela, higijene, HACCP. kao i izbor podisporučitelja koji posjeduju certifikat sustava upravljanja kvalitetom ISO
  • tim iskusnih razvojnih stručnjaka i tehnologa s dugoročnim radnim iskustvima
  • europski ugled
Transglutaminaza Kvalita 1

  • cert-1-food-hygiene
  • cert-4-food-hygiene
  • cert-3-food-hygiene