Od ogromnog broja raznih začina, mješavina začina, začinskih pripravaka, aditiva i pomoćnih tvari, specijalnih sastojaka i jedinstvenih enzimatskih pripravaka, Vam nudimo sastojke koji su savršeno prilagođeni za proizvodnju bilo koje namirnice, odnosno poluproizvoda. Mnogi od naših pripravaka sadrže sastojke, koje nije potrebno navoditi na etiketi proizvoda, a time se nudi pogodno rješenje za proizvođača ne samo sa gledišta potrebe proizvesti “zdravi proizvod”, već isti proizvesti sa što nižim cijenama ulaznih sirovnina. U kombinaciji s našim enzimatskim pripravkom SAPRONA TG su ti pripravci znatno učinkovitiji.