Čo je transglutamináza?

Transglutamináza (TG) je mikrobiálny enzým . Má nízku substrátovú špecifikáciu t.j. katalyzuje reakciu nielen v živočíšnej ale aj rastlinnej bielkovine. Reakcia je závislá od dostupnosti aminokyselín, pH prostredia a teploty a výsledkom je pevná väzba spájajúca aminokyseliny. Táto jedinečná vlastnosť predurčuje použitie enzýmu v mnohých odvetviach potravinárskeho priemyslu – výroba mliečnych a mäsových výrobkov, pekárenských výrobkov, mrazených smotanových krémov, ap. Enzým transglutamináza je medzinárodne registrovaný spoločnosťou Asociácia výrobcov fermentovaných enzýmov AMFEP so sídlom v Bruseli, je zatriedený v 2.triede: transferázy a jeho medzinárodné označenie je EC 2.3.2.13. Bežne sa vyskytuje v prírode, či už v živočíšnych tkanivách (vnútornosti, krv) v rastlinách a zároveň je to mikrobiálny enzým, ktorý produkuje mikroorganizmus Streptoverticillium mobaraense a z neho sa získava fermentáciou. Práve tento enzým je hlavnou zložkou nášho enzymatického prípravku SAPRONA TG. Mechanizmus účinku enzýmu spočíva v tom, že vytvára spojenie silnou kovalentnou väzbou medzi aminokyselinami v bielkovinách a polymerizáciu bielkovín, čo má za následok zdokonalenie fyzikálnych vlastností potravín (zníženie synerézie, zlepšenie konzistenie, krémovitosti, väznosti vody a tuku, elasticity, termostability a predĺženie trvanlivosti).

Použitie enzymatických prípravkov SAPRONA TG

Niektoré druhy enzymatických prípravkov SAPRONA TG

   • SAPRONA TG 1
   • SAPRONA TG 2
   • SAPRONA TG 2 S
   • SAPRONA TG 2 N
   • SAPRONA TG 1 LB
   • SAPRONA TG 1LMY