Од огромног броја разних зачина, мешавина зачина, зачинских препарата, адитива и помоћних материја, специјалних састојака и јединствених ензиматских препарата, Вам нудимо састојке који су савршено прилагођени за производњу било које намирнице, односно полупроизвода. Многи од наших препарата садрже састојке, које није потребно наводити на етикети производа, а тиме се нуди погодно решење за произвођача не само са гледишта потребе да произведе “здрави производ”, већ да га произвде са што нижим ценама улазних сировнина. У комбинацији с нашим ензиматским приправком САПРОНА ТГ су ти препарати знатно ефикаснији.