Што је трансглутаминаза?

Трансглутаминаза (ТГ) је микробијални ензим. Има ниску субстратску спецификацију, т.ј. катализује реакцију не само у животињском, већ и у биљном протеину. Реакција зависи од доступности аминокиселина, пХ-околине и топлоте, а резултат је јака веза којом су повезане аминокиселине. Та јединствена особина упућује на коришћење ензима у многим гранама прехрамбене индустрије – као што је производња млечних и месних производа, пекарских производа, смрзнутих крема од павлаке и сл. Ензим трансглутаминаза је међународно регистрован од стране друштва Удружење произвођача ферментованих ензима АМФЕП са седиштем у Брислу, а увставн је у 2.класу: трансферазе и његова међународна ознака је ЕС 2.3.2.13. Често се налази у природи, идентификован је у разним животињским ткивима (изнутрице, крв), у биљкама и истовремено то је и микробијални ензим, који производи Streptoverticillium mobaraense, а из њега се добива ферментацијом. Заправо тај микробијални ензим је главни састојак ензиматског препарата SAPRONA TG. Механизам деловања ензима почива у томе што ствара везу јаком ковалентном везом између аминокиселина у протеинима, као и полимеризацију протеина, а које има за последицу побољшање физичких карактеристика хране (умањење синерезије, побољшање конзистентности, кремастости, везивости воде и масти, еластичности, топлотне стабилности и продужење трајности.

Копишћење ензиматских препарата SAPRONA TG

Неке врсте ензиматских препарата SAPRONA TG

  • SAPRONA TG 1
  • SAPRONA TG 2
  • SAPRONA TG 2 S
  • SAPRONA TG 2 N
  • SAPRONA TG 1 LB
  • SAPRONA TG 1LMY